Членство в організації

В Статуті ГО "РАЗОМ" прописані наступні пункти щодо членства в організації:

4.1. Членство в Організації є індивідуальним.
4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України та іноземні громадяни, які досягли 14 років, визнають Статут Організації, сприяють здійсненню її цілей, як періодичними внесками, так і своєю практичною діяльністю.
4.3. Почесним членом Організації може бути особа з числа видатних політиків, вчених, громадських діячів, діячів культури, освіти, економіки і члени Організації, які відзначились своєю діяльністю. Почесний член Організації може її представляти у стосунках з фізичними та юридичними особами за дорученням статутних органів Організації.
4.4. Прийом та виключення з членів Організації здійснюється Правлінням Організації, котре розглядає подані заяви, та приймає рішення по кожній окремій особі шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. Прийняття у почесні члени Організації проводиться Правлінням без подання заяви кандидата.
4.5. З дня прийняття відповідного рішення Правління, особа стає членом Організації.
4.6. При розгляді заяви про вступ до Організації приймається до уваги особа, характер її діяльності та спосіб життя. Особі може бути відмовлено в задоволенні заяви на вступ до Організації без подачі додаткового обґрунтування.