«Зелених» професій стає дедалі більше

Дослідження під назвою “Low carbon jobs for Europe” демонструє, що принаймні 3,4 мільйони європейців задіяні у сферах, безпосередньо пов’язаних з поновлюваною енергетикою, екологічним транспортом та енергетичною ефективністю. Для порівняння, в галузях, що спричиняють найбільше забруднення (добувна промисловість, енергетика, газова, цементна промисловість, металургія), працюють близько 2,8 мільйонів людей. За прогнозами, частка робочих місць у «зеленій економіці» зростатиме у майбутньому, тоді як кількість населення, зайнятого у забруднюючих галузях промисловості, продовжуватиме скорочуватися.

«Дослідження чітко визначає переможців та надає докази того, що заходи та технології, спрямовані на боротьбу зі зміною клімату, роблять позитивний внесок у розвиток економіки», - прокоментував Джексон Андерсен, Голова Європейського відділу Клімату та Енергетики Всесвітнього фонду природи. «Чиста економіка вже майоріє на горизонті. Але якщо політики продовжуватимуть підтримувати галузі, які спричиняють викиди парникових газів, Європа постане перед значними втратами у майбутньому, втратами для економіки та для довкілля».

Представлені дані свідчать, що в Європі близько 400 000 людей працюють у сфері поновлюваної енергетики, близько 2,1 мільйона в сфері ефективного транспорту та більше 900 000 в сфері енергетичної ефективності. Ця діяльність включає, наприклад, виробництво, встановлення та підтримку вітрових турбін та сонячних батарей, будівельні роботи, спрямовані на покращення ефективності існуючих будинків, та інше. Кількість людей, зайнятих в опосередковано пов’язаних професіях, оцінюється ще в 5 мільйонів.

Всі ці галузі зростають значними темпами, особливо це стосується вітрової енергетики, сонячної енергетики, біоенергетики, громадського транспорту та будівельного сектору.

Серед європейських країн чільні місця в сфері вітрової енергетики займають Німеччина, Іспанія та Данія, в сфері сонячної енергетики – Німеччина та Іспанія. Інші країни також розвивають названі галузі й мають високий потенціал.

Напередодні зустрічі Європейської Комісії у Брюсселі 18-19 червня, Всесвітній фонд природи закликає ЄС взяти на себе зобов’язання скоротити викиди парникових газів та розвивати «зелену» економіку.

“У наступних кілька днів Європа має можливість зробити щось, аби покращити свій імідж і довести, що вона вміє не тільки давати обіцянки, але й виконувати їх», - додав Джексон Андерсен. «Комісія має наголосити на зобов’язанні скоротити викиди парникових газів до рівня, який дозволить залишатися в межах підняття середньосвітової температури не більш як на 2ºС. Сучасні викиди значно більші».

Україна, нажаль, поки що не входить до списку країн з розвинутою „зеленою економікою”. Ці галузі представлені у нашій країні дуже незначним чином. На шляху зелених інновацій стоять перепони у вигляді відсутності поінформованості населення, недоліків законодавства щодо впровадження цих технологій, відсутності механізмів стимулювання бізнесу та нестачі фінансування. Але поступово ситуація починає змінюватися на краще і в Україні. Наша мета – прискорити цей процес, щоб зробити свій внесок у боротьбу з проблемою зміни клімату.