Місто Львів

Старий зимовий Львів - вулиця Стрийська (фото 20-30рр ХХ ст)

Найдавніше зображення Львова

Найстаріше зображення із видом Львова було видане у 1618 році в Кельні у 6-му томі книги “Civitates orbis terrarium”, спілкою авторів Георгом Брауном, Симоном Новелянусом і Абрагамом Гегонбергом. Це видання містило описи та рисунки найвідоміших міст того часу, тому наявність зображення Львова є дуже приємним фактом. Учені вважають, що зображення вигравіювано на підставі рисунку з натури, що його виконав італійський інженер та архітектор Аурело Пассароті.

 

Цікавим є те, що загальний напис латинською мовою на гравюрі перекладається так: Leopolis – головне місто південної Русі, славний ринок східних товарів. Ці слова свідчать про стрімкий розвиток як торгівельних так і економічних зв’язків стародавнього Львова із країнами Європи.

Ювілеї - це своєрідні фінішні етапи, які дозволяють озирнутись на пройдений шлях, прожите життя, зробити підсумки і висновки.
До 750-річчя Львова у 2006 р. було випущено альманах "Наш Львів", ч.1, де зроблено в науково-популярному стилі своєрідну ретроспекцію всієї історії міста і життя його мешканців.